Có 1 kết quả:

nà shuì

1/1

nà shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay taxes