Có 1 kết quả:

Nà cuì

1/1

Nà cuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nazi (loanword)