Có 1 kết quả:

Nà cuì fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nazi