Có 1 kết quả:

Nà xī zú

1/1

Nà xī zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nakhi ethnic group in Yunnan