Có 1 kết quả:

nà dòu jūn

1/1

nà dòu jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium