Có 1 kết quả:

nà gòng ㄋㄚˋ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay tribute