Có 1 kết quả:

Nà yōng xiàn

1/1

Nà yōng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nayong county in Bijie prefecture 畢節地區|毕节地区[Bi4 jie2 di4 qu1], Guizhou