Có 1 kết quả:

zòng bō

1/1

zòng bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal wave