Có 1 kết quả:

zòng jī

1/1

zòng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal muscle