Có 1 kết quả:

zòng lǎn

1/1

zòng lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panoramic view
(2) wide survey