Có 1 kết quả:

zòng jiǔ

1/1

zòng jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drink excessively