Có 1 kết quả:

fēn pī

1/1

fēn pī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scattered
(2) mixed and disorganized