Có 1 kết quả:

zhǐ niào kù

1/1

zhǐ niào kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disposable diaper