Có 1 kết quả:

wén bèi bǔ zhū niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streaked spiderhunter (Arachnothera magna)