Có 1 kết quả:

wén xiōng bān chì méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streak-throated barwing (Actinodura waldeni)