Có 1 kết quả:

wén shēn

1/1

wén shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tattoo