Có 1 kết quả:

fǎng zhī wù

1/1

fǎng zhī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

textile material