Có 1 kết quả:

fǎng chuí

1/1

fǎng chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spindle