Có 1 kết quả:

Niǔ fēn lán ㄋㄧㄡˇ ㄈㄣ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Newfoundland Island, Canada