Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 8
Bộ: mì 糸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ一丨フ一一一
Thương Hiệt: VMBM (女一月一)
Unicode: U+7EC4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tổ
Âm Nôm: tổ
Âm Quảng Đông: zou2

Tự hình 2

Dị thể 1

1/2

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Zu

Từ ghép 47

Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会Bā jiě Zǔ zhī 巴解组织Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放组织Běi Dà xī Yáng Gōng yuē Zǔ zhī 北大西洋公约组织Dōng Tū jué sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 东突厥斯坦解放组织Dōng Tū Zǔ zhī 东突组织Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī 非洲统一组织Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī 国际标准化组织Guó jì Hǎi shì Zǔ zhī 国际海事组织Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 国际货币基金组织Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 国际劳工组织Guó jì Mín háng Zǔ zhī 国际民航组织Guó jì Tè shè Zǔ zhī 国际特赦组织Guó jì Xíng jǐng Zǔ zhī 国际刑警组织Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī 国际刑事警察组织Jī dì Kǒng bù Zǔ zhī 基地恐怖组织Jī dì Zǔ zhī 基地组织Jí tǐ Ān quán Tiáo yuē Zǔ zhī 集体安全条约组织Jiào Kē Wén Zǔ zhī 教科文组织Jīng Hé Zǔ zhī 经合组织Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī 经济合作与发展组织Lián hé guó Jiào Kē Wén Zǔ zhī 联合国教科文组织Lián hé guó Liáng nóng Zǔ zhī 联合国粮农组织Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲国家组织Ōū Ān Zǔ zhī 欧安组织Ōū zhōu Ān quán hé Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全和合作组织Ōū zhōu Ān quán yǔ Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全与合作组织Ōū zhōu Xíng jǐng Zǔ zhī 欧洲刑警组织Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī 上海合作组织Shàng Hé Zǔ zhī 上合组织Shí yóu Shū chū guó Zǔ zhī 石油输出国组织Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī 世界海关组织Shì jiè Lǚ yóu Zǔ zhī 世界旅游组织Shì jiè Mào yì Zǔ zhī 世界贸易组织Shì jiè Qì xiàng Zǔ zhī 世界气象组织Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī 世界卫生组织Shì jiè Zhī shí Chǎn quán Zǔ zhī 世界知识产权组织Shì mào Zǔ zhī 世贸组织Shì wèi Zǔ zhī 世卫组织Tài mǐ ěr Měng hǔ Zǔ zhī 泰米尔猛虎组织Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī 泰米尔伊拉姆猛虎解放组织Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhī 亚太经合组织Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī 亚太经济合作组织Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī 伊斯兰会议组织Yī sī lán Shèng zhàn Zǔ zhī 伊斯兰圣战组织Zhōng Gòng Zhōng yāng Zǔ zhī bù 中共中央组织部Zhōng guó Rén quán Zǔ zhī 中国人权组织

giản thể

Từ điển phổ thông

1. dây tơ mỏng và to bản
2. liên lạc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 組.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 組

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hợp lại, tổ chức (lại): 組成一隊 Hợp (tổ chức) thành một đội;
② Tổ, nhóm, bộ: 讀報組 Nhóm (tổ) đọc báo; 詞組 Nhóm từ;
③ Dây thao (ngày xưa dùng để đeo ấn): 解組 Cổi bỏ dây thao (bỏ chức quan về).

Từ điển Trung-Anh

(1) to form
(2) to organize
(3) group
(4) team
(5) classifier for sets, series, groups of people, batteries

Từ ghép 114

Àò zǔ wěi 奥组委bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工业国组织bān zǔ 班组bāo chéng zǔ 包乘组bāo chéng zǔ 包承组běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公约组织bì bù kě shǎo zǔ chéng 必不可少组成biān zǔ 编组biāo zhǔn zǔ zhī 标准组织bǔ zhù zǔ zhī 补助组织chéng zǔ 成组chóng zǔ 重组cí shàn zǔ zhī 慈善组织cí zǔ 词组dǎng zǔ 党组dǎo guǎn zǔ zhī 导管组织dìng é zǔ 定额组dū chá xiǎo zǔ 督察小组duō jīng piàn mó zǔ 多晶片模组duō xiàng shì fāng chéng zǔ 多项式方程组fāng chéng zǔ 方程组fēi yíng lì de zǔ zhī 非盈利的组织fēi yíng lì zǔ zhī 非盈利组织fēi yíng lì zǔ zhī 非营利组织fēi yíng lì zǔ zhī 非赢利组织fēi zhèng fǔ zǔ zhī 非政府组织fēn liè zǔ zhī 分裂组织fēn shēng zǔ zhī 分生组织fēn zǔ 分组fēn zǔ jiāo huàn 分组交换gǎi zǔ 改组gōng zuò zǔ 工作组gù dìng cí zǔ 固定词组guó jì mín jiān zǔ zhī 国际民间组织hé chá xiǎo zǔ 核查小组huó tǐ zǔ zhī jiǎn chá 活体组织检查huó zǔ zhī jiǎn chá 活组织检查jī ròu zǔ zhī 肌肉组织jī yīn zǔ 基因组jī zǔ 机组jiá mó zǔ zhī bāo jiāng jūn 荚膜组织胞浆菌jié dì zǔ zhī 结缔组织jiě fàng zǔ zhī 解放组织jú pí zǔ zhī 橘皮组织jù zǔ 剧组kàng zǔ àn 抗组胺kàng zǔ àn jì 抗组胺剂kàng zǔ àn yào 抗组胺药kàng zǔ zhī àn 抗组织胺kē yán xiǎo zǔ 科研小组kǒng bù zǔ zhī 恐怖组织lěng shuǐ jī zǔ 冷水机组lián chǎn dào zǔ 联产到组lián hé zǔ zhī 联合组织mài guǎn zǔ zhī 脉管组织mào yì zǔ zhī 贸易组织mǐ lì zǔ zhī 米粒组织mín jiān zǔ zhī 民间组织mó zǔ 模组mù wú zǔ zhī 目无组织nián líng zǔ 年龄组qǐ yè lián hé zǔ zhī 企业联合组织qún zhòng zǔ zhī 群众组织qún zǔ 群组rán liào zǔ hé 燃料组合rào zǔ 绕组rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人类基因组计划ruǎn zǔ zhī 软组织shù jù zǔ 数据组shù zǔ 数组tè zhēn zǔ 特侦组wèi yuán zǔ 位元组xiǎo zǔ 小组xiǎo zǔ wěi yuán huì 小组委员会xīn piàn zǔ 芯片组xīn wén zǔ 新闻组yà tài jīng hé zǔ zhī 亚太经合组织yán jiū xiǎo zǔ 研究小组yīn xiǎng zǔ hé 音响组合yuán zǔ 元组Zhōng zǔ bù 中组部zhuān àn zǔ 专案组zī chǎn zǔ hé 资产组合zì lǜ xìng zǔ zhī 自律性组织zì zǔ 字组zǔ ān suān 组氨酸zǔ àn 组胺zǔ chéng 组成zǔ chéng bù fèn 组成部分zǔ cí 组词zǔ fèn 组分zǔ gé 组阁zǔ hé 组合zǔ hé lùn 组合论zǔ hé shù xué 组合数学zǔ hé yīn xiǎng 组合音响zǔ jiàn 组件zǔ jiàn 组建zǔ kuài 组块zǔ qǔ 组曲zǔ tú 组图zǔ wěi 组委zǔ wū 组屋zǔ zhǎng 组长zǔ zhī 组织zǔ zhī àn 组织胺zǔ zhī bāo jiāng jūn bìng 组织胞浆菌病zǔ zhī fǎ 组织法zǔ zhī jiāng méi jūn bìng 组织浆霉菌病zǔ zhī wěi yuán huì 组织委员会zǔ zhī xué 组织学zǔ zhī zhě 组织者zǔ zhuāng 组装zǔ zì 组字