Có 1 kết quả:

shēn shì

1/1

shēn shì

giản thể

Từ điển phổ thông

thân sĩ

Từ điển Trung-Anh

gentleman