Có 1 kết quả:

xì fēn

1/1

xì fēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subdivision
(2) segmentation