Có 1 kết quả:

xì yè mài

1/1

xì yè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

veinlet in a leaf