Có 1 kết quả:

xì mù

1/1

xì mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed listing
(2) specific item