Có 1 kết quả:

xì jiū

1/1

xì jiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look into (a matter)