Có 1 kết quả:

xì bāo bì

1/1

xì bāo bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cell wall