Có 1 kết quả:

xì bāo hé

1/1

xì bāo hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nucleus (of cell)