Có 1 kết quả:

xì bāo mó ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄇㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cell membrane