Có 1 kết quả:

xì bāo sè sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

cytochrome