Có 1 kết quả:

xì bāo zhì ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cytoplasm