Có 1 kết quả:

xì bāo gǔ jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

cytoskeleton (of a cell)