Có 1 kết quả:

xì jūn wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

biological weapon (using germs)