Có 2 kết quả:

zhīzhì
Âm Pinyin: zhī, zhì
Tổng nét: 8
Bộ: mì 糸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ一丨フ一ノ丶
Thương Hiệt: VMRC (女一口金)
Unicode: U+7EC7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: chí, chức,
Âm Nôm: chức
Âm Quảng Đông: zik1

Tự hình 2

Dị thể 7

1/2

zhī

giản thể

Từ điển phổ thông

dệt vải

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 織.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 織

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dệt, đan: 織布 Dệt vải; 織品 Hàng dệt; 織毛衣 Đan áo len;
② (văn) Lụa dệt bằng tơ màu;
③ (văn) Kết hợp nên: 組織 Tổ chức;
④ (văn) Như幟 (bộ 巾).

Từ điển Trung-Anh

(1) to weave
(2) to knit

Từ ghép 131

Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工业国组织Bā jiě Zǔ zhī 巴解组织Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 巴勒斯坦解放组织běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公约组织biān zhī 编织biān zhī pǐn 编织品biāo zhǔn zǔ zhī 标准组织bǔ zhù zǔ zhī 补助组织cí shàn zǔ zhī 慈善组织cù zhī 促织dǎo guǎn zǔ zhī 导管组织Dōng Tū jué sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 东突厥斯坦解放组织Dōng Tū Zǔ zhī 东突组织duàn wén zhī 缎纹织duàn zhī 缎织fǎng zhī 纺织fǎng zhī chǎng 纺织厂fǎng zhī gōng yè 纺织工业fǎng zhī niáng 纺织娘fǎng zhī pǐn 纺织品fǎng zhī wù 纺织物fǎng zhī zhě 纺织者fēi yíng lì de zǔ zhī 非盈利的组织fēi yíng lì zǔ zhī 非盈利组织fēi yíng lì zǔ zhī 非营利组织fēi yíng lì zǔ zhī 非赢利组织fēi zhèng fǔ zǔ zhī 非政府组织Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī 非洲统一组织fēn liè zǔ zhī 分裂组织fēn shēng zǔ zhī 分生组织gēng dāng wèn nú , zhī dāng fǎng bì 耕当问奴,织当访婢Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī 国际标准化组织Guó jì Hǎi shì Zǔ zhī 国际海事组织Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 国际货币基金组织Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 国际劳工组织Guó jì Mín háng Zǔ zhī 国际民航组织guó jì mín jiān zǔ zhī 国际民间组织Guó jì Tè shè Zǔ zhī 国际特赦组织Guó jì Xíng jǐng Zǔ zhī 国际刑警组织Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī 国际刑事警察组织huáng xiōng zhī què 黄胸织雀huó tǐ zǔ zhī jiǎn chá 活体组织检查huó zǔ zhī jiǎn chá 活组织检查Jī dì Kǒng bù Zǔ zhī 基地恐怖组织Jī dì Zǔ zhī 基地组织jī ròu zǔ zhī 肌肉组织Jí tǐ Ān quán Tiáo yuē Zǔ zhī 集体安全条约组织jiá mó zǔ zhī bāo jiāng jūn 荚膜组织胞浆菌jiān zhī zào 监织造jiāo zhī 交织Jiào Kē Wén Zǔ zhī 教科文组织jié dì zǔ zhī 结缔组织jiě fàng zǔ zhī 解放组织jǐn mì zhī wù 紧密织物Jīng Hé Zǔ zhī 经合组织Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī 经济合作与发展组织jú pí zǔ zhī 橘皮组织kàng zǔ zhī àn 抗组织胺kǒng bù zǔ zhī 恐怖组织Lián hé guó Jiào Kē Wén Zǔ zhī 联合国教科文组织Lián hé guó Liáng nóng Zǔ zhī 联合国粮农组织lián hé zǔ zhī 联合组织luó zhī 罗织mài guǎn zǔ zhī 脉管组织máo zhī wù 毛织物máo zhī yùn dòng shān 毛织运动衫mào yì zǔ zhī 贸易组织Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲国家组织mǐ lì zǔ zhī 米粒组织mì zhī 密织mín jiān zǔ zhī 民间组织mù wú zǔ zhī 目无组织niú láng zhī nǚ 牛郎织女Ōū Ān Zǔ zhī 欧安组织Ōū zhōu Ān quán hé Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全和合作组织Ōū zhōu Ān quán yǔ Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全与合作组织Ōū zhōu Xíng jǐng Zǔ zhī 欧洲刑警组织qǐ yè lián hé zǔ zhī 企业联合组织qún zhòng zǔ zhī 群众组织rǎn zhī 染织rèn zhī 纴织ruǎn zǔ zhī 软组织Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī 上海合作组织Shàng Hé Zǔ zhī 上合组织Shí yóu Shū chū guó Zǔ zhī 石油输出国组织Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī 世界海关组织Shì jiè Lǚ yóu Zǔ zhī 世界旅游组织Shì jiè Mào yì Zǔ zhī 世界贸易组织Shì jiè Qì xiàng Zǔ zhī 世界气象组织Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī 世界卫生组织Shì jiè Zhī shí Chǎn quán Zǔ zhī 世界知识产权组织Shì mào Zǔ zhī 世贸组织Shì wèi Zǔ zhī 世卫组织sī chóu zhī wù 丝绸织物sī zhī pǐn 丝织品sī zhī wù 丝织物Tài mǐ ěr Měng hǔ Zǔ zhī 泰米尔猛虎组织Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī 泰米尔伊拉姆猛虎解放组织wén xiōng zhī què 纹胸织雀xié wén zhī 斜纹织yà tài jīng hé zǔ zhī 亚太经合组织Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī 亚太经济合作组织Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī 伊斯兰会议组织Yī sī lán Shèng zhàn Zǔ zhī 伊斯兰圣战组织yóu rén rú zhī 游人如织zhēn zhī 针织zhēn zhī pǐn 针织品zhī bǔ 织补zhī bù 织布zhī bù jī 织布机zhī dāng fǎng bì 织当访婢zhī huā 织花zhī jī 织机zhī jīn jǐn 织金锦zhī jǐn 织锦zhī pǐn 织品zhī rèn 织纴zhī wù 织物zhī zào 织造Zhōng Gòng Zhōng yāng Zǔ zhī bù 中共中央组织部Zhōng guó Rén quán Zǔ zhī 中国人权组织zì lǜ xìng zǔ zhī 自律性组织zǔ zhī 组织zǔ zhī àn 组织胺zǔ zhī bāo jiāng jūn bìng 组织胞浆菌病zǔ zhī fǎ 组织法zǔ zhī jiāng méi jūn bìng 组织浆霉菌病zǔ zhī wěi yuán huì 组织委员会zǔ zhī xué 组织学zǔ zhī zhě 组织者

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 織.