Có 1 kết quả:

Zhī nǚ

1/1

Zhī nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Vega (star)
(2) Weaving girl of folk tales