Có 1 kết quả:

zhōng tiān ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all day long
(2) all one's life