Có 1 kết quả:

zhōng jiū

1/1

zhōng jiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the end
(2) after all is said and done