Có 1 kết quả:

zhōng duān ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) end
(2) terminal