Có 1 kết quả:

zhōng shēn fèng ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄈㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) retirement pay
(2) pension