Có 1 kết quả:

zhōng shēn dà shì ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

major turning point of lifelong import (esp. marriage)