Có 1 kết quả:

zhòu zhě

1/1

zhòu zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 皺褶|皱褶[zhou4 zhe3]