Có 1 kết quả:

zhòu zhě ㄓㄡˋ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 皺褶|皱褶[zhou4 zhe3]