Có 1 kết quả:

bàn zhù

1/1

bàn zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to entangle
(2) to hinder
(3) to impede movement