Có 1 kết quả:

bàn dǎo

1/1

bàn dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trip
(2) to stumble