Có 1 kết quả:

Shào xīng dì qū ㄕㄠˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shaoxing prefecture, Zhejiang