Có 1 kết quả:

jīng zhuàn

1/1

jīng zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

classic work (esp. Confucian classics)