Có 1 kết quả:

jīng diǎn dòng lì xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

classical dynamical system (physics)