Có 1 kết quả:

jīng lì fēng yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go through thick and thin (idiom)