Có 1 kết quả:

jīng shāng

1/1

jīng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trade
(2) to carry out commercial activities
(3) in business