Có 1 kết quả:

jīng jì shuāi tuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(economic) recession