Có 1 kết quả:

jīng jí

1/1

jīng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

religious text