Có 1 kết quả:

jīng mài

1/1

jīng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

channel of TCM